ALGEMENE VOORWAARDEN HJ PARTY SERVICE VERSIE 15 MAART 2014 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle leveringen, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen tussen partijen, te weten HJ Party Service (hierna: verhuurder) en huurder, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van verhuurder.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

3. Alle uitingen van HJ Partyservice zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

4. Verhuurder verstrekt bij elke offerte en opdrachtbevestiging de algemene voorwaarden welke HJ Party Service hanteert. OFFERTES

5. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

OPDRACHTBEVESTIGING

6. Huurder dient de opdrachtbevestiging getekend retour te zenden voorafgaand aan de levering.

7. De totaalprijs op de opdrachtbevestiging is niet de definitieve factuur. Deze wordt bepaald aan de hand van verbruik, welke achteraf wordt vastgesteld.

8. Door het tekenen van de opdrachtbevestiging of door het plaatsen van een definitieve bestelling, gaat huurder akkoord met de algemene voorwaarden welke verhuurder heeft opgesteld. 2

TARIEVEN

9. De verhuurtarieven bedragen de 1e en 2e dag 100%, vanaf de 3e dag wordt 50% gerekend.

10. Voor het huren van artikelen is borg vereist. De hoogte van de borg is afhankelijk van de bestelling. De verhuurder stelt de borg vooraf vast.

11. Voor de verkoopartikelen drank en frisdrank geldt dat niet aangebroken verpakkingen terug kunnen worden genomen, dit geldt niet voor eten.

12. Het verbruik van propaangas en koolzuur wordt achteraf vastgesteld door verhuurder.

13. Schade aan verhuurartikelen wordt door verhuurder in rekening gebracht aan huurder.

14. Breuk en/of tekort wordt de nieuwprijs gerekend.

15. Als verhuurartikelen niet schoon geretourneerd worden, brengt verhuurder schoonmaakkosten in rekening. BEZORGING

16. Voor bezorging gerekend vanaf de locatie Haringweg 40, 8256 RW gelden de volgende tarieven: tot 10 km – € 10,00 tussen 10 en 20 km – € 20,00 vanaf 20 km – wordt op aanvraag een prijsopgave verstrekt.

17. De door verhuurder bezorgde goederen worden op begane grond afgeleverd, mits vrij toegankelijk en over verhard terrein gereden kan worden. Dus niet over grind, zand etc.

18. Het bezorgtijdstip wordt door verhuurder en huurder samen overeengekomen.

19. Huurder en verhuurder stellen bij ontvangst van de levering samen vast dat alle artikelen van de opdrachtbevestiging geleverd zijn.

GEBRUIK MOBIELE TAPINSTALLATIES

20. Verhuurder komt met huurder overeen of HJ Party Service de mobiele tap dient te installeren. Huurder heeft de mogelijkheid om dit zelf te doen. De mobiele tapinstallaties bevatten een schriftelijke beschrijving hiervoor.

21. Huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de elektriciteit- en watertoelevering aan de mobiele tapinstallatie. Verhuurder zal hiervoor aanwijzingen verstrekken, maar is niet door huurder aansprakelijk te stellen mochten er problemen ontstaan met elektriciteit en/of water.

GEBRUIK TOILETWAGEN

22. HJ Party Service is verantwoordelijk voor de installatie van de toiletwagen. De huurder heeft niet de mogelijkheid dit zelf te doen.

23. Huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de elektriciteit- en watertoelevering aan de toiletwagen. Verhuurder zal hiervoor aanwijzingen verstrekken, maar is niet door huurder aansprakelijk te stellen mochten er problemen ontstaan met elektriciteit en/of water.

24. Huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de afvoer van de toiletwagen. Verhuurder zal hiervoor aanwijzingen verstrekken, maar is niet door huurder aansprakelijk te stellen mochten er problemen ontstaan met de afvoer van de toiletwagen.

VERZENDEN VIA POST

25. Verzendkosten via post komen voor rekening van huurder, verhuurder zal huurder hier vooraf over informeren.

26. Verhuurder verzendt de artikelen nadat de factuur door huurder is voldaan. 3

FACTUUR

27. De factuur wordt na retournering van de goederen aan de hand van verbruik opgesteld.

28. Eventueel ontvangen borg wordt verrekend met het totaalbedrag op de factuur. BETALING

29. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na dagtekening. Verhuurder dient de factuur binnen dit termijn te voldoen.

30. De betaling dient te geschieden op rekeningnummer 1608.62.531 ten name van HJ Party Service te Dronten. AKKOORD

31. Huurder gaat akkoord met de algemene voorwaarden HJ Party Service door akkoord te geven (schriftelijk) voor de opdrachtbevestiging voor de desbetreffende bestelling.

32. Indien geen opdrachtbevestiging wordt verstrekt door verhuurder, gaat huurder akkoord met de algemene voorwaarden HJ Party Service op het moment dat bestelling door huurder wordt ontvangen.

Geef je voorkeursinstellingen aan: Toon prijzen incl. btwToon prijzen excl. btw